โอกาสของ Startup & SME เมื่อก้าวเข้าสู่ Aging Society

โอกาสของ Startup & SME เมื่อก้าวเข้าสู่ Aging Society


ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และใกล้ที่จะเป็นสังคมผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบในอีกไม่นาน หลายสิ่งหลายอย่างเริ่มมีการปรับตัว หรือปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถสร้างโอกาสให้กับใครหลายๆ คนได้ สินค้าและบริการต่างๆ ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อผู้สูงอายุยังมีอยู่น้อยเมื่อเทียบกับความต้องการ คุณปรัชญา เพิ่มทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโอกาสทางธุรกิจ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ชี้ช่องทางให้กับคนมีฝันกับการจับตลาดกลุ่มผู้สูงวัยด้วยธุรกิจ Startup & SME อีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ที่มีอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเอง