คุยสบายๆ เรื่อง Startup กับ อจ.เติ้ง (ตอนที่ 1)

คุยสบายๆ เรื่อง Startup กับ อจ.เติ้ง (ตอนที่ 1)


อัพเดทสถานการณ์สตาร์ทอัพในปัจจุบัน ผ่านมุมมองของ ดร. ศักดิพล เจือศรีกุล หรือ อาจารย์เติ้ง ผู้อำนวยการศูนย์การสร้างผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรม (IDE Center) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย