อัพเดตสถานการณ์ธุรกิจในกลุ่มท่องเที่ยวไปพร้อมกับนักวิเคราะห์จาก NOMURA

อัพเดตสถานการณ์ธุรกิจในกลุ่มท่องเที่ยวไปพร้อมกับนักวิเคราะห์จาก NOMURA


กระแสความนิยมเรื่องการเดินทางท่องเที่ยวของผู้บริโภคคนไทยยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การใช้งาน “แอพพลิเคชั่น” รวมไปถึงการบริโภคสินค้าและบริการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวได้รับอิทธิพลและมีการเติบโตขึ้นเป็นเงาตามตัว คุณตั๊ก ยุวนารถ สุวรรณอำไพ นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) จะมาอัพเดตสถานการณ์อุตสาหกรรรมการท่องเที่ยว และพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่สนใจอยากทำธุรกิจสตาร์ทอัพ หรือ SME ในกลุ่มนี้ เพื่อเป็นไอเดียต่อยอดสำหรับเริ่มต้นกิจการต่อไป