เครือข่ายธุรกิจ Biz Club กรุงเทพฯ เชิญชวนร่วมกิจกรรม...

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club กรุงเทพฯ เชิญชวนร่วมกิจกรรม... ?Biz Club TOGETHER Day 2018? มหกรรมความสนุก สาระ และบันเทิง




ฟรี !!! สมัครด่วน !!! 

-------------
"คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ..."

เครือข่ายธุรกิจ Biz Club กรุงเทพฯ
ขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ที่สนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม...

?Biz Club TOGETHER Day 2018?

มหกรรมความสนุก สาระ และบันเทิง
ให้ทุกคนได้พบปะ แลกเปลี่ยน รู้จักกันมากขึ้น

“ยิ่งรู้จัก... ยิ่งรักกัน”

=========

วัน         : อังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
เวลา        : 09.00 - 16.00 น.
สถานที่    : ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนามบินน้ำ 

=========
พบกับ...
? เสวนา "เปิดช่องทางสร้างโอกาส ขยายตลาดด้วยเครือข่าย"
Success Case ของสมาชิก ที่เกิดจากการสร้าง Connection & Networking ผ่าน Biz Club 
    
? เรียนรู้ "ศาสตร์เพื่อการอ่านใจคน" ให้รู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่นมากขึ้น เข้าถึงใจลูกค้ามากขึ้น

? ทิศทางการ Go TOGETHER ไปด้วยกันกับ Biz Club กรุงเทพฯ และ MOC Biz Club ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ!!

? และกิจกรรมความสนุกแบบมีสาระ สไตล์ TOGETHER Day ตลอดบ่าย

=========
? แบบฟอร์มสมัครและรายละเอียดเพิ่มเติม
http://bit.ly/BizClubTogetherDay2018 

=========
"Go to GIVE, Go TOGETHER
มาเพื่อให้... ก้าวไปด้วยกัน"

=========
เครือข่ายธุรกิจ Biz Club กรุงเทพฯ

=========
? ติดตามข่าวสาร Biz Club ทั่วประเทศ: http://www.bizthai.org
? สมัครสมาชิก Biz Club: http://www.bizclubdbd.com/confirm.php
? สมัครสมาชิก Biz Club (สำรอง - กรณีติดปัญหา www.bizclubdbd.com ระบบขัดข้อง สมัครผ่านเว็บกรมฯไม่ได้)
   http://bit.ly/BizClubThailandRegister
? FB: https://web.facebook.com/DBDcentralBizClub
? email: dbdcentralbizclub@gmail.com
? MV กิจกรรม Biz Club ส่วนกลาง http://bit.ly/BCCThemeMV