เชิญชวนผู้ประกอบการรับคำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล

เชิญชวนผู้ประกอบการรับคำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล
ขอเชิญผู้ประกอบการ ภาคการผลิต และบริการ (ที่ไม่ใช่อาหาร) สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนา SMEs ตามระบบมาตรฐานฮาลาล ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพและยกระดับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเป้าหมาย


เฉพาะผู้ประกอบการในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล เท่านั้น

=========
คุณสมบัติ
=========
อุตสาหกรรมภาคการผลิต และบริการ (ที่ไม่ใช่อาหาร) เช่น เครื่องสำอาง, อุปกรณ์การแพทย์, เวชภัณฑ์, ของใช้ในครัวเรือน (สบู่ ยาสีฟัน แชมพู) เครื่องหนัง, แพคเกจจิ้ง ฯลฯ

**** ด่วน รับเพียง 10 กิจการ เท่านั้น ****

=========
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

=========
สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED)
คุณวิยะดา เดชพลมาตร/ คุณกนกวรรณ ระเบียบนาวีนุรักษ์
โทร. 0-2564-4000 ต่อ 1214-15 มือถือ 086-753-4967 โทรสาร. 0-2986-9355,0-2564-2737
email: vdatponmart@gmail.com, kanokwan_r@ismed.or.th