Inno Talk เสวนา...สร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี

งานนี้ห้ามพลาด !!

ศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี จัดกิจกรรม Inno Talk เสวนา...สร้างธุรกิจด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี หัวข้อ “จับจุดเด่น สร้างจุดต่าง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สิ่งแวดล้อม”

ในวันอังคาร ที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 – 15.30 น.

ณ Co-Working Space ชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower ติดรถไฟฟ้า BTS อารีย์

เตรียมพบกับผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม…
คุณท็อป พิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร (พิธีกร นักออกแบบและนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้งานออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ECOSHOP common) และกลุ่มอีโค่ดีไซน์ไทยไทย)

ฟรี!!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนได้ที่

สัมมนาฟรี! คลิกเพื่อสำรองที่นั่ง https://goo.gl/RSam5T