Begreening ธุรกิจเพื่อโลกสีเขียว

เรื่องของขยะมูลฝอย เป็นปัญหาที่อยู่กับสังคมไทยมาช้านาน ล่าสุดจากเหตุการณ์น้ำขังรอการระบายบนถนนหลายสายในกรุงเทพมหานครเมื่อไม่นานมานี้ สะท้อนให้เห็นนิสัย และปัญหาเรื่องการกำจัดขยะของคนไทยได้เป็นอย่างดี แม้ว่าเราอาจได้พบเห็นป้ายสัญลักษณ์รณรงค์ให้ทิ้งขยะให้ถูกที่ แคมเปญรณรงค์ให้คนหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมในสื่อต่างๆ มากมาย แต่สิ่งนี้อาจยังคงไม่เพียงพอจะทำให้คนหันมาตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมได้อย่างทันท่วงทีหากเขาเหล่านั้นไม่ได้มีความสนใจมาตั้งแต่ต้น แต่ไม่ใช่กับน้ำหวาน จันทิมา พิพิธสุนทร บัณฑิตจากรั้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคนนี้ ที่เธอตระหนัก และมองเห็นความสำคัญของปัญหาเรื่องขยะมูลฝอย และพยายามหาหนทางแก้ไข โดยมีแรงบันดาลใจจากสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตัวของเธอเอง

แรงบันดาลใจจากขยะมูลฝอย

น้ำหวานเริ่มต้นก่อตั้ง บีกรีนนิ่ง ด้วยแรงบันดาลใจจากโครงการกำจัดขยะที่เธอริเริ่มทำขึ้นหลังเรียนจบใหม่ ในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยเริ่มต้นเขียนโครงการเข้าไปขอทุนตามหน่วยงานต่างๆ จนโครงการเริ่มเป็นรูปเป็นร่างและประสบความสำเร็จเมื่อปี 2554 ด้วยโครงการนี้เองที่ทำให้น้ำหวานอยากที่จะทำโมเดลทางธุรกิจที่เป็นประโยชน์เพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงลองหันมาพิจารณาสิ่งที่อยู่รอบตัวและพบว่าขยะมูลฝอยที่สร้างปัญหาอยู่ทุกวันนี้ หนึ่งในต้นเหตุสำคัญคือการใช้ โฟม และพลาสติก วัสดุที่ใช้เวลานานกว่าจะย่อยสลาย เป็นปัญหาที่สร้างผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ดังนั้นจึงเริ่มมองหาวัสดุอื่นๆ มาแทนที่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า ทั้งยังปลอดภัยกับตัวผู้ใช้ด้วย

กาบหมาก” คือคำตอบ

คนไทยคุ้นเคยกับหมากมาตั้งแต่อดีต ปกติในปีหนึ่งหมากต้นหนึ่งๆ จะร่วงแค่ 2-3 ใบเท่านั้น และหากปล่อยไว้ไม่นำมาทำอะไร กาบพวกนั้นก็ไม่ต่างจากเศษขยะดีๆ นี่เอง ดังนั้นน้ำหวานจึงหันมาศึกษาและพัฒนาภาชนะสำหรับใส่อาหารแบบใช้ครั้งเดียว เพื่อเป็นการทดแทนภาชนะจากโฟม และพลาสติก ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับที่ดีเกินคาด

กระแสตอบรับในปัจจุบัน

ปัจจุบันบีกรีนนิ่งเริ่มได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นตามกระแสด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ผู้คนและธุรกิจต่างหันมาให้ความสนใจ อย่างไรก็ตามด้วยความแตกต่างด้านราคาสินค้าที่สูงกว่าภาชนะจากโฟม และพลาสติก จึงยังเป็นอุปสรรคในการตัดสินใจสำหรับลูกค้าอยู่

ในฐานะของคนทำธุรกิจ อะไรคือจุดท้าทายสำคัญ

เนื่องจากโปรเจค บีกรีนนิ่ง เป็นกิจการเพื่อสังคมที่ต้องการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมโดยตัวโครงการต้องสามารถเดินได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการนำแนวคิดมาพัฒนาให้เป็นสินค้าที่สามารถตอบโจทย์ทั้งแง่ตลาด และแง่ปัญหาสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามแม้จะเผชิญกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ อยู่บ้าง แต่อาศัยการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ทดลองแผนการต่างๆ ของน้ำหวานเองประกอบกับการได้รับความช่วยเหลือ คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานต่างๆ จึงทำให้บีกรีนนิ่งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้อย่างทุกวันนี้

แม้ว่าธุรกิจนี้เพิ่งเริ่มต้นไม่นาน และอาจจะต้องพบเจอปัญหาและอุปสรรคบ้าง แต่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจรวมถึงเจตนารมณ์ดีๆ ของผู้ก่อตั้งเอง เชื่อว่าในไม่ช้าเราน่าจะได้เห็นผลิตภัณฑ์จาก บีกรีนนิ่ง ธุรกิจสีเขียวที่เป็นมิตรต่อโลกแห่งนี้โลดแล่นออกสู่สายตาผู้บริโภคผู้ที่อยากเห็นโลกที่สวยสดงดงามเช่นเดียวกัน